Arrangør

Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Telefon
28 75 70 94
E-mail
praest@sund.ku.dk

Adresse

Ishøj Station

Dato

25 mar 2023
Er afholdt!

Tidspunkt

10:00 - 15:00

Filosofisk fugle- og botaniktur til Vallensbæk og Ishøj strandenge

På denne forårstur tager vi ud til et spændende område tæt på København. Strandengene og lagunerne omkring Vallensbæk og Ishøj er skabt kunstigt. Udenfor de oprindelige strandenge er der skabt øer med mere regulær strand og laguner inde bag øerne. Område går fra Brøndby I nord til Greve I syd.  Foruden lystbådehavne finder man også museet Arken her ved Ishøj havn.

Vi skal koncentrere os om strandengen ved Ishøj havn, hvor der er mange fugle. Der raster omkring 200 forskellige arter I området I løbet af året. Vi kan regne med at se forskellige Gæs, ænder, tidlige vadefugle som rødben, brushane, dobbeltbekkasin og den mere sjældne lille præstekrave; men også rovfugle som musvåge, tårnfalk og måske havørn. Det er tidligt for floraen, men de mere sjældne gul evighedsblomst og smalbladet kællingetand vokser I området omend de først blomstrer senere, men mos kan man altid finde.    

Turen har begrænset pladser og arrangeres i samarbejde med “Laboratoriet for Naturfilosofi” under Institut for Naturfagenes Didaktik.

Turen er forbeholdt  studerende ved universiteter og højere læreanstalter.

Tilmelding påkrævet

Lørdag den 25. marts. Vi mødes på Ishøj Station kl. 10:00.

Få besked om vores arrangementer

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev accepterer samtidig vores privatlivspolitik.